Tot deze geheimhouding (de "Overeenkomst") is overeengekomen tussen ondergetekenden _______________ ("Verstrekkende Partij") op Wed, 25 May 2022 23:44:47 +0000 en _______________ ("Ontvangende Partij") op Wed, 25 May 2022 23:44:47 +0000 met het doel vertrouwelijke informatie zoals onderstaand beschreven tegenover derden strikt geheim te houden. De partijen stemmen in met deze geheimhouding met betrekking tot zeker gepatenteerde en vertrouwelijke informatie (hierna: de "Vertrouwelijke Informatie").

1.Definitie van Vertrouwelijke Informatie

Ten behoeve van deze Overeenkomst, omvat de Vertrouwelijke Informatie alle informatie of materialen die commerciële waarde of andere toepassingen heeft in het bedrijf van de Verstrekkende Partij.

2. Uitsluitingen van Vertrouwelijke Informatie

De verplichtingen van de Ontvangende Partij reiken niet tot informatie die:

3. Verplichtingen van de Ontvangende Partij

De Ontvangende Partij zal alle Vertrouwelijke Informatie die hem door de Verstrekkende Partij zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden. De Ontvangende Partij verplicht zich de Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze publiceren, kopiëren, delen met derden, in exploitatie te nemen of toe te passen voor een ander doel, zonder voorafgaande toestemming van de Verstrekkende Partij.

4. Tijdsperiode

Ook nadat de Overeenkomst getermineerd is zullen de bepalingen standhouden en zal de Ontvangende Partij de Vertrouwelijk Informatie geheim houden tot de Vertrouwelijke Informatie geen handelsgeheim is of wanneer de Verstrekkende Partij schriftelijke toestemming geeft betreffende opheffing van de overeenkomst, afhankelijk van welke situatie zich eerder voordoet.

5. Relaties

De Overeenkomst maakt van geen van de partijen een partner, gezamenlijke ondernemer of werknemer van de andere partij.

6. Scheidbaarheid

Wanneer de rechtbank bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar bepaald zal de Overeenkomst worden geïnterpreteerd om de beste uitkomst voor beide partijen te verkrijgen.

7. Integratie

Deze Overeenkomst geeft aan dat beide partijen de materie begrijpen en dat alle eerdere overeenkomsten, voorstellen, representaties en afspraken geen geldigheid hebben. De Overeenkomst mag niet worden aangepast, tenzij schriftelijk door beide partijen.

8. Ontheffing

Het niet gebruik maken van rechten in de Overeenkomst, geeft geen ontheffing van voorafgaande en volgende rechten.

De Overeenkomst en de verplichtingen van beide partijen zal bindend zijn voor vertegenwoordigers en opvolgers in de partijen. Deze Overeenkomst is getekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van elke partij.